Preview Mode Links will not work in preview mode

RADIO SPIN podcast


Jan 21, 2023

Před pár lety se zúčastnila reality show TV NOVA Svatby na první pohled. Skutečně věřila, že jí reality show může najít partnera na celý život nebo to byl způsob, jakým dát světu vědět o tom, že je a nebo má prostě jen prostě dobrodružnou povahu a je otevřená novým zkušenostem a zážitkům? A jaké to natáčení tenkrát bylo? Kdy se rozhodla, že partner přidělený vědou není ten ideální? A objevil se od té doby nějaký jiný pan božský? Kromě dalšího probereme muziku, filmy i sociální sítě, které ji živí. Jak pracuje s klientem, jak cítí a vnímá jeho potřeby, jakým směrem se budou ubírat cesty sociálních sítí do budoucna a kde se případně vidí ona sama za několik let. Nejen o tom bude aktuální vydání SPIN TALKU, jehož hostkou je Simona Míková.